Pravila privatnosti

1. UVOD

 • Područje primjene


1.1. Ova Politika privatnosti se primjenjuje na pitanja osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem web stranice Lykke. Politika privatnosti je sastavljena u skladu s Uredbom (kako je definirana niže) te drugim pravnim aktima kojima se uređuju pitanja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

1.2. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Sukladno navedenom, ova Politika privatnosti se primjenjuje na korisnike web stranice Lykke – fizičke osobe, dok se na korisnike web stranice Lykke – poslovne subjekte primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj se podaci odnose na fizičke osobe (npr. ime i prezime i podaci osobe za kontakt u poslovnom subjektu).

1.3. Radi lakšeg snalaženja, pojmovi u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:

Definicije:

Lykke

znači web-stranica Lykke na kojoj način i svrhe osobnih podataka definira trgovačko društvo BUZZ CONSULTING j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 17, Republika Hrvatska, registrirano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 081166436, OIB: 35476972755

Korisnik

znači svaka fizička osoba koja ima registriran korisnički račun na Lykke-u, kao i fizička osoba koja izvršava online kupnju na web stranici bez registracije korisničkog profila, kao i poslovni subjekt samo u onoj mjeri u kojoj putem korisničkog profila unosi podatke fizičke osobe (npr. osobe za kontakt)

Nadzorno tijelo

znači tijelo javne vlasti s istražnim, korektivnim i savjetodavnim ovlastima za pitanja zaštite osobnih podataka; nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka

Politika privatnosti

znači ova politika kojom se Korisnicima daje potpuna informacija o obradi njihovih osobnih podataka od strane Lykke-a

Primatelj osobnih podataka

znači bilo koja fizička ili pravna osoba kojoj Lykke prosljeđuje ili čini dostupnim osobne podatke koji se prikupljaju i obrađuju putem Lykke-a

Uredba

znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine

2. TEMELJNA NAČELA I PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 2.1. Lykke obrađuje osobne podatke Korisnika vodeći računa o sljedećim načelima zaštite osobnih podataka:

- osobni podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način,

- osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama,

- osobni podaci su  primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,

- osobni podaci su točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave,

- osobni podaci su čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisnika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju,

- osobni podaci su obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Lykke može obrađivati osobne podatke Korisnika na jednoj od sljedećih pravnih osnova:

- privola Korisnika za obradu njegovih osobnih podataka u točno određenu svrhu,

- izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik stranka ili poduzimanje radnji, na zahtjev Korisnika, a prije sklapanja ugovora,

- ispunjavanje zakonskih obveza Lykke-a,

- zaštita ključnih interesa Korisnika ili druge osobe,

- izvršavanje zadaće od javnog interesa i/ili službene ovlasti,

- ispunjavanje legitimnog interesa Lykke-a, osim u slučajevima kad su od tih interesa jači interesi i/ili temeljna prava i slobode Korisnika.

3. U KOJE SVRHE I PO KOJOJ OSNOVI LYKKE PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

 • Obrada osobnih podataka u svrhu pružanja usluge


3.1. Lykke obrađuje osobne podatke Korisnika koje Korisnik izravno unese u svoj korisnički profil i/ili obrazac za narudžbu i to kako slijedi: Ime i prezime, adresa za dostavu, email adresa,

3.2. Osobni podaci navedeni pod 3.1.a) su za Lykke nužni kako bi Lykke Korisniku mogao izvršiti uslugu radi koje je Korisnik izvršio registraciju svojeg korisničkog računa na Lykkeu. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je izvršavanje ugovornih obveza, a sve imajući u vidu da je Korisnik aktivacijom korisničkog računa prihvatio Opće uvjete kupovine čime je stupio u ugovorni odnos s Lykke-om.

3.3. Osim podataka koje Lykke dobiva izravno od Korisnika, kako su navedeni u čl. 3.1., Lykke prikuplja osobne podatke Korisnika i na posredan način, odnosno na temelju aktivnosti registriranih Korisnika na web-stranice, i to kako slijedi:

- Podaci o izvršenim kupnjama – vremenu kupnje, vrsti kupljenog artikla te iznosu kupoprodaje

Lykke ove podatke obrađuje s ciljem pružanja korisničke podrške tijekom i nakon procesa kupoprodaje, a nakon čega od navedenih podataka o kupnji kreira statističke podatke s ciljem istraživanja tržišta i poboljšanja prodajnog procesa, a iz kojih statističkih podataka nije moguće utvrditi identitet osobe koja je izvršila određenu kupnju putem Lykke.

3.4. Podaci o bankovnom računu putem kojeg će Korisnici izvršavati kupnje su zaštićeni enkripcijom, odnosno anonimizirani. Stoga Lykke nema pristup tim kategorijama osobnih podataka kupaca.

3.5. Lykke ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Korisnika (podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke ili podatke koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju).

 • Slanje newslettera


3.6. Lykke će povremeno slati newsletter Korisnicima i/ili neregistriranim posjetiteljima. Pravna osnova za slanje newslettera je izričita privola. Korisnici i/ili neregistrirani posjetitelji mogu u bilo koje vrijeme povući danu privolu odnosno odjaviti se s popisa primatelja newslettera. Odjava s popisa primatelja newslettera ne utječe na zakonitost postupanja Lykke-a za vrijeme prije nego je privola povučena.

 • Osobni podaci prikupljeni putem kontaktnog obrasca


3.7. Osobni podaci koje Lykke-a pošaljete putem kontaktnog obrasca bit će vidljivi i dostupni samo ovlaštenim osobama Lykke-a te će se obrađivati u skladu s onom svrhom s kojom ste uputili upit ili poruku putem kontaktnog obrasca. Vaši kontaktni podaci koje pošaljete Lykke-u putem kontaktnog obrasca će biti obrađivani sa svrhom upućivanja odgovora na Vaš upit.

 • Osobni podaci prikupljeni putem chata


3.8. Lykke svojim Korisnicima na web stranici pruža mogućnost chat-a s ciljem evidentiranja i pokušaja otklanjanja poteškoća i/ili nejasnoća koje je Korisnik imao tijekom korištenja web-stranicom ili prilikom kupnje. Pritom Korisnik putem chata dobiva automatizirane odgovore na pitanja, pri čemu Korisnik u chat ne mora unositi bilo kakve podatke na temelju kojih će otkrivati identitet. Po završetku razgovora na chat-u, Korisnik može, a ne mora, ostaviti svoje kontakt podatke kako bi od Lykke-a dobio odgovor na specifično pitanje koje mu nije odgovoreno putem automatizirane chat opcije. Pritom će Korisnik moći, ali neće morati dati svoju privolu za primanje newslettera.

 

4. U KOJEM VREMENSKOM PERIODU LYKKE OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

4.1. U slučaju da Korisnik želi deaktivirati korisnički račun na Lykke-u, to može učiniti u bilo kojem trenutku koristeći opciju „Deaktiviraj korisnički račun“ koja je dostupna na sučelju korisničkog računa. Deaktiviranjem korisničkog računa brišu se svi osobni podaci Korisnika.

4.2. Lykke će deaktivirati korisnički profil Korisnika koji je pasivan u korištenju web-stranice, odnosno koji ne koristi web trgovinu u vremenskom periodu duljem od tri godine. U tom slučaju, Lykke će, po proteku navedenog perioda, putem emaila obavijestiti Korisnika o neaktivnosti te upozoriti da će korisnički račun biti deaktiviran u slučaju da na korisničkom profilu ne bude vidljiva aktivnost Korisnika u roku od 30 dana od dana slanja emaila. U slučaju da, ni po proteku dodatnog roka od 30 dana, na korisničkom profilu ne bude vidljiva aktivnost Korisnika, Lykke će deaktivirati korisnički račun. Deaktiviranjem korisničkog računa od strane Lykke-a brišu se svi osobni podaci Korisnika.

4.3. Korisnici koji su sami deaktivirali svoj korisnički račun, kao i oni kojima je korisnički račun deaktiviran od strane Lykke-a sukladno ovom članku, mogu ponovno aktivirati korisnički račun pri čemu će biti potrebno ponovno unijeti sve osobne podatke.

4.4. Lykke će periodično brisati identifikacijske podatke iz svih narudžbi izvršenih od strane Korisnika koji nemaju korisničke profile, pri čemu će zadržavati podatke isključivo o narudžbama u svrhu unaprjeđenja svojeg poslovanja, a bez mogućnosti identificiranja osoba koje su te narudžbe izvršile.

 

5. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

 • Primatelji osobnih podataka


5.1. Kategorije poslovnih partnera Lykke-a koji mogu imati uvid u osobne podatke koji se obrađuju putem Lykke-a su kako slijedi:

 • Pružatelj usluga hostinga

 • Pružatelj usluga newslettera

 • IT podrška


Lykke s navedenim pružateljima usluga ima sklopljene ugovore kojima se regulira i jamči zaštita osobnih podataka.

 • Poveznice na druge web stranice i na društvene mreže


5.4. Lykke na svojoj web-stranici može postaviti poveznice na web stranice svojih partnera ili na profile društvenih mreža na kojima ima otvoren korisnički račun (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube).

5.5. Lykke ne može jamčiti i nije odgovorna za poštivanje prava Korisnika u vezi s  njihovim osobnim podataka na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama. Korisnici su dužni upoznati se s politikom privatnosti na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama te iste koristiti na vlastitu odgovornost. Lykke neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu nezakonitost, uključujući i izostanak usklađenosti navedenih web stranica i/ili društvenih mreža s Uredbom.

 
6. KOLAČIĆI

6.1. Web-stranica Lykke se služi kolačićima. Kolačić je informacija koju na računalo Korisnika spremi internetska stranica koju posjetite. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje Korisnika te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom. Neke vrste kolačića su namijenjene za reklame i oglašavanje, a neke nisu. Informacije poput imena Korisnika i ostale informacije pomoću kojih je moguće identificirati Korisnika neće biti spremljene. Lykke pomoću kolačića ne može pristupiti osobnim informacijama i datotekama na računalu Korisnika.

 • Funkcijski kolačići – Lykke se služi ovim kolačićima kako bi web-stranica bila funkcionalna, odnosno kako bi je Korisnik mogao normalno pregledavati i koristiti sve njezine mogućnosti. Na primjer, ovi kolačići omogućuju kretanje na web-stranici ili su nužni da Korisnik na funkcionalan način pošalje upit putem kontakt obrasca. Također, ovo su tzv. „kolačići sesije“ što znači da su na računalu Korisnika pohranjeni samo tijekom posjeta ovoj web-stranici, nakon čega se brišu.


Korisnik nema mogućnost upravljati funkcijskim kolačićima podešavajući značajke pretraživača ili upravljanjem postavki na web-stranici. Aktivnost funkcijskih kolačića je nezaobilazan uvjet prilikom posjeta web-stranici. Stoga od Korisnika ne tražimo privolu za korištenje funkcijskih kolačića.

 • Analitički/statistički kolačići – Ova web stranica prikuplja Vašu IP adresu, vrijeme posjeta web stranici kao i vrijeme provedeno na njoj, podatke o sadržajima kojima ste pristupali na web stranici, kao i podatke o modelu uređaja s kojeg pristupate. Pritom ne prikupljamo Vaše osobne podatke pomoću kojih Vas možemo izravno identificirati, poput korisničkog imena, email adrese i sl. Cilj korištenja ovih alata je da, bez otkrivanja Vašeg identiteta, utvrdimo statistike posjeta web stranici kako bismo razumjeli koji Vam se sadržaji najviše sviđaju te kako bismo u skladu s time razvijali ovu platformu te je, u što većoj mjeri, učinili informativnom i prilagođenom Vašim potrebama


Korisnik može upravljati analitičkim/statističkim kolačićima u postavkama preglednika za kolačiće. Ovi kolačići će se aktivirati nakon što Korisnik da svoju izričitu privolu za aktiviranje. Korisnik može danu privolu povući u bilo koje vrijeme.

 

7. PRAVA KORISNIKA; OSTVARIVANJE PRAVA

7.1. Korisnik ima pravo na pristup, brisanje, ispravak i ograničenje obrade osobnih podataka. U odnosu na osobne podatke koji se obrađuju po osnovi legitimnog interesa, Korisnici mogu izjaviti prigovor protiv obrade osobnih podataka. Za osobne podatke koji se prikupljaju po osnovi privole, Korisnici u bilo kojem trenutku mogu povući privolu.

7.2. Informacije o prikupljanju Vaših osobnih podatka, prigovore, kao i zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava glede zaštite osobnih podataka možete ostvariti slanjem upita putem kontakt obrasca na web stranici ili slanjem upita na email info@lykke.hr. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem emaila azop@azop.hr, ili nadzornom tijelu osnovanom u državi u kojoj Korisnik ima prebivalište/ boravište.

 

8. OSTALE ODREDBE

8.1. Lykke pridržava pravo mijenjati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti.

8.2. Sve izmjene i dopune Politike privatnosti će biti izrađene i objavljene na jednak način kao i ova Politika privatnosti. Korisnici će o izmjenama i dopunama biti obavješteni prvi sljedeći put kad posjete Lykke-a i/ili putem email-a.  

 

Ova Politika privatnosti je posljednji put ažurirana 27. travnja 2023. godine.