OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ove internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb te služe kao elektroničko prodajno mjesto – internetska trgovina.

Uvjeti poslovanja internetske trgovine (www.lykke.hr) sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).

Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.

PRODAVATELJ

Sjedište prodavatelja:
Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb
Zemljopisna adresa poslovanja: Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb
Telefon: 01/5814-635, e-mail: info@lykke.hr
OIB: 35476972755, MB: 04904613

KUPAC

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internetskoj trgovini (www.lykke.hr).

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti.
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

 1. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 2. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 3. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 4. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 5. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.
 6. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na Lykke internetskoj stranici (www.lykke.hr).

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

PRAVILA POSTUPANJA TRGOVACA

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

CIJENE

Cijene su izražene u eurima, a PDV je uračunat u cijenu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

NARUDŽBE

Naručivanje robe putem internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.

Svi proizvodi navedeni na internetskoj trgovini (www.lykke.hr) nalaze se na skladištu te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

AKCIJSKA PRODAJA I KODOVI ZA POPUST

Lykke će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, Lykke neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

POKLON BON

Pravila korištenja Poklon bona kupljenog u Lykke Gift Shopu i digitalnog poklon bona pročitajte na linku.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Paypal 

Koristimo PayPal kao jedan od naših odabranih pružatelja usluga platnog prometa na našoj web stranici. Ako odlučite kupiti proizvod od nas i odaberete način plaćanja PayPal, od nas će se tražiti da podijelimo vaše podatke s PayPal-om. Više o pravilima privatnosti možete pročitati na linku: Paypal Privacy Policy.

CorvusPay

Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najvišeg sigurnosnog standarda industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Lykke web trgovina koristi WooCommerce kao platformu za e-trgovinu na mreži koja nam omogućuje prodaju naših proizvoda. Vaši se podaci pohranjuju putem skladištenja podataka tvrtke WooCommerce, baza podataka i opće aplikacije WooCommerce. Vaši se podaci pohranjuju na sigurnom poslužitelju sa zaštitom.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., Lykke ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima.

Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne.

Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRIMJENA KOLAČIĆA

Na Lykke internetskoj stranici (www.lykke.hr) koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika/posjetitelja smješta web poslužitelj kojim se posjetitelj koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita internetske stranice koje je posjetio, koje potom šalju podatke pregledniku koji zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj web stranica (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj.

Bitno je naglasiti da Lykke internetska stranica (www.lykke.hr) ne može pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika ili dobiti pristup informacijama koje korisnik ranije nije dao. Ne sadrži kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo.

Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetska stranica www.lykke.hr služi se Google Analytics statistikom. Podatke o tome kako se korisnici koriste internetskom stranicom Lykke povremeno može prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim Google Analytics.

Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristi se alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje se mogu upotrebljavati podaci iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na Googleovoj internetskoj stranici: Google Analytics Terms

Ako niste suglasni upotrebom kolačića, možete ih lako izbrisati (ili spriječiti) na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki Vašeg preglednika.

Kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe našeg web mjesta i njegovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki ove stranice ili prouzročiti njezin drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Upotrebom ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i upotrebe podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

UVJETI DOSTAVE

Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu, putem BOX NOW, DPD ili GLS dostavne službe.
Niže možete pročitati više o svakom načinu dostave i isporuke.
HRVATSKA
Brza dostava (u pravilu do 3 radna dana)
Za narudžbe iznad 45€ dostava je besplatna.
Za narudžbe do 45€ dostava je 5€.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 45€ vrijedi isključivo na području Hrvatske. Brzina dostave može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom isporuke.
ZEMLJE ČLANICE EU: do 14 radnih dana
SVE OSTALE DRŽAVE: 5 do 30 radnih dana
PREDNARUDŽBE se isporučuju u roku 15-20 radnih dana.
Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu putem HRVATSKE POŠTE.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Nažalost, Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

U slučaju da Kupac naručuje robu izvan Europske Unije (EU), rok dostave može biti produžen ako se paket zadrži na carini. Kupac je odgovoran za plaćanje poreza i carine sukladno zakonima države u kojoj se nalazi.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

Ukoliko primatelju pošiljka nije uručena iz razloga što nije prisutan na adresi ili nadležna poštanska služba nije kontaktirala primatelja, troškove ponovnog slanja paketa snosi primatelj. Pošiljatelj se oslobađa odgovornosti i troškova s obzirom da inozemni paketi nisu u nadležnosti pošiljatelja.

Otkazivanje narudžbe nakita s personalizacijom/gravurom moguće je u napraviti u roku 24 sata, sve nakon toga se ne može uvažiti budući da nakit ide isti dan na gravuru (narudžbe nakita zaprimljene vikendom, graviraju se prvi radni dan). Otkazivanje narudžbi nakita bez gravure/personalizacije također je obavezno napraviti u roku 24 sata jer se nakit bez gravure šalje kupcu odmah idući radni dan.

GRAVURA NAKITA

Za gravirani i personalizirani nakit nema povrata novaca. Lykke ne uvažava povrat za nakit koji je na bilo koji način personaliziran prema želji kupca.

Moguće izmjene na gravurama obavezno je javiti unutar 3 sata od napravljene narudžbe. Sve izmjene nakon toga prodavač nije u mogućnosti uvažiti.

Lykke nije odgovoran za pravopisne greške tekstualnih gravura na hrvatskom, engleskom ili bilo kojem drugom stranom jeziku. Za lekturu i provjeru pravopisa je zadužen kupac. Kako bi sveli pogreške na minimum svaki vizual gravure se šalje kupcu na odobrenje. Nakon odobrenja vizuala gravura se smatra ispravnom i gravira se. Sve dodatne troškove ispravka snosi kupac. Za dodatne informacije možete se obratiti korisničkoj službi na mail podrska@lykke.hr

OBOSTRANA GRAVURA PERSONALIZIRANIH MEDALJONA

PRAVILNIK ZA OBOSTRANU GRAVURU NAKITA

Lykke medaljoni i Lykke nakit od srebra 925 moguće je personalizirati s gravurom.

Besplatna gravura podrazumijeva personalizaciju Lykke nakita s isključivo dva dostupna fonta (izabrana od strane Lykke-a). Fontovi se mogu vidjeti na priloženim fotografijama na Lykke.hr društvenim mrežama (Instagramu i Facebooku). Ukoliko kupac želi gravirati određene simbole ili obrise potrebno je poslati fotografiju u visokoj rezoluciji, ili vektorskom formatu prilagođenom za lasersku gravuru. Lykke ne radi dizajn gravura već gravira samo gotove skice dobivene od strane kupaca koje moraju zadovoljiti određene tehničke specifikacije. Ne graviramo slike u bojama. Više informacija o gravurama kupac može dobiti slanje upita na info@lykke.hr.

Na Lykke mirisnom medaljonu moguće je gravirati do 70 znakova s razmacima, promjer prostora za gravuru na poleđini medaljona je 2 cm.

Na Lykke srebrnim diskovima moguće je gravirati do 18 znakova s razmacima, promjer prostora za gravuru na srebrnom disku je 1,5 cm.

Na Lykke srebrnoj pločici moguće je gravirati do 9 znakova s razmacima, dimenzija prostora za gravuru na srebrnoj pločici je 2 cm x 0,5 cm.

Naknadne gravure mirisnih medaljona naručenih putem Internet trgovine ili kupljene na prodajnom mjestu radimo isključivo ako kupac medaljon donese na prodajno mjesto svaki radni dan do 17 sati. Usluga naknadne gravure se naplaćuje 5.5€ i medaljon je moguće preuzeti idući radni dan na prodajnom mjestu u Lykke Gift Shopu na adresi Petrinjska 28.

Pripreme vizuala za gravuru medaljona na upit kupca šalju se istome na uvid putem mail-a ili whats app aplikacije. Vizual prikazuje gravuru u stvarnom prikazu i veličini.
Kupcima preporučamo da isprintaju vizual na papiru kako bi stekli realan uvid u veličinu krajnjeg vizuala za gravuru.

Nakon odobrenja vizuala od strane kupca putem mail-a ili whats app aplikacije, prodavatelj gravira medaljon i nakon toga ne odgovara za veličinu slova i prikaz gravure ukoliko je ista napravljena prema odobrenju od kupca.

Prodavatelj nije dužan vršiti povrat za nakit koji je graviran sukladno odobrenju vizuala od strane kupca.

Prodavatelj svakom kupcu savjetuje da razmisli prije donošenja finalne odluke o gravuri, postavi sva dodatna pitanja ukoliko postoje dileme ili nedoumice, na što će mu prodavatelj ustupiti sve dostupne informacije pravovremeno.

IZRADA VIZUALA ZA GRAVURU I NAKNADNE IZMJENE
 
Kupac ima mogućnost iskoristiti u cijeni pravo na dva vizuala gravure, što uključuje prvi prijedlog vizuala koji mu se šalje na odobrenje i na jednu izmjenu ako je potrebna. Sve dodatne izmjene se nadoplaćuju dodatno prema našem redovnom cjeniku u iznosu od 2€.
 

OPĆI UVJETI DOSTAVE I PREUZIMANJA PAKETA

Sve narudžbe šaljemo unutar 5 do 7 radnih dana nakon vidljive uplate na računu, isto vrijedi i za plaćanje pouzećem (usluga naplate pouzećem se plaća 0,90€). Dostava se vrši sukladno rasporedu navedenom na svakom od niže navedenih načina dostave i isporuke. Vrijeme slanja i dostave/isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan. Želite li dostavu na određeni datum, navedite nam to u napomeni prilikom narudžbe u napomenu.

Raspored dostave na otoke pronađite ovdje: Raspored dostave na otoke

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna VANJSKA oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva veća vanjska oštećenja. U tom slučaju vas molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Narudžbe kreirane do 14 sati isti dan idu u obradu, a sve ostale narudžbe prispjele nakon 14 sati idu u obradu idući radni dan.

UVJETI POVRATA, REKLAMACIJA I ZAMJENA

JEDNOSTAVNI POVRATI

– Za gravirani i personalizirani nakit nema povrata novaca. Lykke ne uvažava povrat za nakit koji je na bilo koji način personaliziran prema želji kupca.

- Pripreme vizuala za gravuru medaljona na upit kupca šalju se istome na uvid putem mail-a ili whats app aplikacije. Vizual prikazuje gravuru u stvarnom prikazu i veličini. Kupcima preporučamo da isprintaju vizual na papiru kako bi stekli realan uvid u veličinu krajnjeg vizuala za gravuru.

- Nakon odobrenja vizuala od strane kupca putem mail-a ili whats app aplikacije, prodavatelj gravira medaljon i nakon toga ne odgovara za veličinu slova i prikaz gravure ukoliko je ista napravljena prema odobrenju od kupca.

- Prodavatelj nije dužan vršiti povrat za nakit koji je graviran sukladno odobrenju vizuala od strane kupca.

- Prodavatelj svakom kupcu savjetuje da razmisli prije donošenja finalne odluke o gravuri, postavi sva dodatna pitanja ukoliko postoje dileme ili nedoumice, na što će mu prodavatelj ustupiti sve dostupne informacije pravovremeno. Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko su ispunjeni uvjeti za to. Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i u originalnom pakiranju.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosi Lykke. Za povrate nekorištenih i neotvorenih proizvoda u našem skladištu molimo da nas prethodno kontaktirate na e-mail: info@lykke.hr

NAPOMENE

– Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni

– Ukoliko želite povrat sredstava, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji će se izvršiti povrat sredstava.

– Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP), tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište

– Prilikom povrata proizvoda, kupac je odgovoran da prikladno zapakira proizvod/e u kartonsku kutiju kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta. Ukoliko do oštećenja dođe jer kupac nije zaštitio proizvod prilikom pakiranja (npr. vraćeni proizvodi zamotani u običan papir ili vrećicu) – povrat ili zamjena neće biti uvaženi.

– Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste izjavili jednostrani raskid ugovora.

– Povrat novca za proizvode kupljene u Lykke Gift Shopu na adresi Petrinjska 28 ne vršimo bez original računa.

OŠTEĆENJA U DOSTAVI, KRIVI PROIZVODI, NEISPRAVNI PROIZVODI

U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku. U ovim slučajevima Lykke pokriva sve troškove zamjene proizvoda.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 72.)

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje

Upute za jednostrani raskid ugovor

– Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

– Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

– Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

– Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

– Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

– Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

– Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka naprijed navedenog roka poslali robu na našu adresu.

– Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

– Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 77.)

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 79.)

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

– Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

– Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Lykke odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

IZJAVA O DOSTAVI I SLANJU PAKETA

Preko 95% paketa poslanih od strane poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o., brenda Lykke (www.lykke.hr)

dostavlja se po rasporedu dostavne službe kojom se šalje. Djelatnici Lykke-a ulažu sve moguće napore kako bi se dostava i slanje paketa izvršilo sukladno rasporedu. Lykke (www.lykke.hr) ne može ni u jednom trenutku biti smatran odgovornim zbog kašnjenja u dostavi prouzrokovanih dostavnom službom ili “višom silom”.

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu: Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb ili na e-mail: info@lykke.hr Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, omogućena je “Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova” (Platforma za ODR) na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/odr

AUTORSKA PRAVA / COPYRIGHT

Web stranice www.lykke.hr su u vlasništvu poduzeća, Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb. Sav sadržaj na www.lykke.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

INFORMACIJE NA LYKKE.HR INTERNETSKOJ STRANICI

U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Lykke se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju.

UPOTREBA I KORIŠTENJE LYKKE.HR INTERNETSKE TRGOVINE

Lykke internetska stranica (www.lykke.hr) u vlasništvu je poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

DOSTUPNOST LYKKE.HR INTERNETSKE TRGOVINE

Iako vam Lykke nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne može garantirati da će usluge na lykke.hr odgovarati vašim potrebama. Lykke također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail info@lykke.hr lykke.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup internetskoj trgovini (www. lykke.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice, obrt za izradu i trgovinu, Buzz Consulting j.d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice, Buzz Consulting j.d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice.

Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici su informativnog ili edukativnog karaktera. Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice (www.lykke.hr) isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Buzz Consulting j.d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. Buzz Consulting j.d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje u Lykke internetskoj trgovini moguće je na sljedeće načine:
Virman / internetsko bankarstvo / opća uplatnica (dostupno samo u Republici Hrvatskoj)
Pouzećem – gotovinom (usluga naplate pouzećem se plaća 0,90€ - dostupno samo u Republici Hrvatskoj)
PayPal – online
Kreditne kartice

VIRMAN / INTERNETSKO BANKARSTVO / OPĆA UPLATNICA / KREDITNA KARTICA

Po završetku kupovine s odabirom “Virmansko plaćanje” na navedeni email ćete primiti podatke za plaćanje. Račun možete platiti internet bankarstvom ili općom uplatnicom na šalteru banke, pošte ili FINA-e. Ako plaćate iz inozemne banke, sve bankovne troškove transakcije snosi isključivo platitelj.

Pošiljku šaljemo nakon što je uplata vidljiva na našem žiro računu. Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati.

POUZEĆE – GOTOVINOM

Želite li platiti gotovinom dostavljaču, odaberite plaćanje pouzećem (usluga naplate pouzećem se plaća 0,90€). Savjetujemo da imate pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža. Robu pakiramo i šaljemo u najkraćem roku dana po primitku narudžbe.

PAYPAL

Platite sigurno i brzo putem sustava za plaćanje PayPal. Iznos narudžbe će biti skinut s kartice ili računa upotrebljenog prilikom naručivanja. Kada koristite PayPal prilikom naručivanja, pristajete na to da PayPal smije koristiti vaše osobne podatke kao što je navedeno u PayPalovom Pravilniku o privatnosti. PayPal Pravilnik o privatnosti

Za PayPal plaćanje na www.lykke.hr važno je slijedeće:

Ako kupujete iz Hrvatske, vrijednost Vaše košarice te trošak dostave bit će konvertirana iz HRK u EUR ili USD budući da PayPal ne podržava HRK kao valutu plaćanja. Iznos narudžbe Vaše kreditne kartice koja je vezana na Paypal račun bit će terećen kroz konverziju cijene u EUR ili USD prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prodajni tečaj Hrvatske narodne banke

Kao rezultat konverzije u slučaju plaćanja putem PayPal-a moguće je odstupanje od cijene iskazane na www.lykke.hr te naplaćenog iznosa košarice.

Trošak konverzije pri pretvaranju valuta snosi kupac.

KREDITNE KARTICE

Plaćanje debitnim i kreditnim karticama

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najvišeg sigurnosnog standarda industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

PLAĆANJE NA RATE U GIFT SHOP POSLOVNICAMA

U Lykke Gift Shop poslovnicama moguće je osim jednokratnog plaćanja, izvršiti i obročno plaćanje na 2-6 rata za iznose veće od 70,00€.
Plaćanje je moguće izvršiti Erste, ZABA i PBZ Visa i Mastercard karticama.

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA 

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

OPĆI UVJETI ONLINE KUPOVINE

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Ove internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb te služe kao elektroničko prodajno mjesto – internetska trgovina. Uvjeti poslovanja internetske trgovine (www.lykke.hr) sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO). Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje. PRODAVATELJ Sjedište prodavatelja: Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb Zemljopisna adresa poslovanja: Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb Telefon: 01/5814-635, e-mail: [email protected] OIB: 35476972755, MB: 04904613 KUPAC Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internetskoj trgovini (www.lykke.hr). PREDUGOVORNE OBAVIJESTI Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.
 21. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na Lykke internetskoj stranici (www.lykke.hr).

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP. PRAVILA POSTUPANJA TRGOVACA Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi. CIJENE Cijene su izražene u kunama, a PDV je uračunat u cijenu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave. NARUDŽBE Naručivanje robe putem internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik. Svi proizvodi navedeni na internetskoj trgovini (www.lykke.hr) nalaze se na skladištu te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe. AKCIJSKA PRODAJA I KODOVI ZA POPUST Lykke će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Nakon isteka roka akcijske prodaje, Lykke neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

POKLON BON

Pravila korištenja Poklon bona kupljenog u Lykke Gift Shopu i digitalnog poklon bona pročitajte na linku. IZJAVA O SIGURNOSTI Paypal Koristimo PayPal kao jedan od naših odabranih pružatelja usluga platnog prometa na našoj web stranici. Ako odlučite kupiti proizvod od nas i odaberete način plaćanja PayPal, od nas će se tražiti da podijelimo vaše podatke s PayPal-om. Više o pravilima privatnosti možete pročitati na linku: Paypal Privacy Policy. CorvusPay Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najvišeg sigurnosnog standarda industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Lykke web trgovina koristi WooCommerce kao platformu za e-trgovinu na mreži koja nam omogućuje prodaju naših proizvoda. Vaši se podaci pohranjuju putem skladištenja podataka tvrtke WooCommerce, baza podataka i opće aplikacije WooCommerce. Vaši se podaci pohranjuju na sigurnom poslužitelju sa zaštitom. IZJAVA O PRIVATNOSTI Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., Lykke ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima. Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne. Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. PRIMJENA KOLAČIĆA Na Lykke internetskoj stranici (www.lykke.hr) koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika/posjetitelja smješta web poslužitelj kojim se posjetitelj koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita internetske stranice koje je posjetio, koje potom šalju podatke pregledniku koji zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj web stranica (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj. Bitno je naglasiti da Lykke internetska stranica (www.lykke.hr) ne može pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika ili dobiti pristup informacijama koje korisnik ranije nije dao. Ne sadrži kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetska stranica www.lykke.hr služi se Google Analytics statistikom. Podatke o tome kako se korisnici koriste internetskom stranicom Lykke povremeno može prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim Google Analytics. Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristi se alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje se mogu upotrebljavati podaci iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na Googleovoj internetskoj stranici: Google Analytics Terms Ako niste suglasni upotrebom kolačića, možete ih lako izbrisati (ili spriječiti) na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki Vašeg preglednika. Kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe našeg web mjesta i njegovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki ove stranice ili prouzročiti njezin drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku. Upotrebom ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i upotrebe podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju. UVJETI DOSTAVE Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu, putem GLS dostavne službe. Niže možete pročitati više o svakom načinu dostave i isporuke. HRVATSKA Brza dostava (u pravilu do 3 radna dana) Za narudžbe iznad 300 kuna dostava je besplatna. Za narudžbe do 300 kuna dostava je 30 HRK. Besplatna dostava za narudžbe iznad 300 kuna vrijedi isključivo na području Hrvatske. Brzina dostave može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom isporuke. ZEMLJE ČLANICE EU: do 14 radnih dana SVE OSTALE DRŽAVE: 5 do 30 radnih dana Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu putem HRVATSKE POŠTE. Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Nažalost, Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe. U slučaju da Kupac naručuje robu izvan Europske Unije (EU), rok dostave može biti produžen ako se paket zadrži na carini. Kupac je odgovoran za plaćanje poreza i carine sukladno zakonima države u kojoj se nalazi. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave. Otkazivanje narudžbe nakita s personalizacijom/gravurom moguće je u napraviti u roku 24 sata, sve nakon toga se ne može uvažiti budući da nakit ide isti dan na gravuru (narudžbe nakita zaprimljene vikendom, graviraju se prvi radni dan). Otkazivanje narudžbi nakita bez gravure/personalizacije također je obavezno napraviti u roku 24 sata jer se nakit bez gravure šalje kupcu odmah idući radni dan. GRAVURA NAKITA Za gravirani i personalizirani nakit nema povrata novaca. Lykke ne uvažava povrat za nakit koji je na bilo koji način personaliziran prema želji kupca. Lykke medaljoni i Lykke nakit od srebra 925 moguće je personalizirati s gravurom. Besplatna gravura podrazumijeva personalizaciju Lykke nakita s isključivo dva dostupna fonta (izabrana od strane Lykke-a). Fontovi se mogu vidjeti na priloženim fotografijama na Lykke.hr društvenim mrežama (Instagramu i Facebooku). Ukoliko kupac želi gravirati određene simbole ili obrise potrebno je poslati fotografiju u visokoj rezoluciji, ili vektorskom formatu prilagođenom za lasersku gravuru. Lykke ne radi dizajn gravura već gravira samo gotove skice dobivene od strane kupaca koje moraju zadovoljiti određene tehničke specifikacije. Ne graviramo slike u bojama. Više informacija o gravurama kupac može dobiti slanje upita na [email protected]. Na Lykke mirisnom medaljonu moguće je gravirati do 70 znakova s razmacima, promjer prostora za gravuru na poleđini medaljona je 2 cm. Na Lykke srebrnim diskovima moguće je gravirati do 18 znakova s razmacima, promjer prostora za gravuru na srebrnom disku je 1,5 cm. Na Lykke srebrnoj pločici moguće je gravirati do 9 znakova s razmacima, dimenzija prostora za gravuru na srebrnoj pločici je 2 cm x 0,5 cm. Naknadne gravure mirisnih medaljona naručenih putem Internet trgovine ili kupljene na prodajnom mjestu radimo isključivo ako kupac medaljon donese na prodajno mjesto svaki radni dan do 17 sati. Usluga naknadne gravure se naplaćuje 40 kuna i medaljon je moguće preuzeti idući radni dan na prodajnom mjestu u Lykke Gift Shopu na adresi Petrinjska 28. OPĆI UVJETI DOSTAVE I PREUZIMANJA PAKETA Sve narudžbe šaljemo unutar 5 do 7 radnih dana nakon vidljive uplate na računu, isto vrijedi i za plaćanje pouzećem. Dostava se vrši sukladno rasporedu navedenom na svakom od niže navedenih načina dostave i isporuke. Vrijeme slanja i dostave/isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan. Želite li dostavu na određeni datum, navedite nam to u napomeni prilikom narudžbe u napomenu. Raspored dostave na otoke pronađite ovdje: Raspored dostave na otoke Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna VANJSKA oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva veća vanjska oštećenja. U tom slučaju vas molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Narudžbe kreirane do 14 sati isti dan idu u obradu, a sve ostale narudžbe prispjele nakon 14 sati idu u obradu idući radni dan. UVJETI POVRATA, REKLAMACIJA I ZAMJENA JEDNOSTAVNI POVRATI Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko su ispunjeni uvjeti za to. Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i u originalnom pakiranju. Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosi Lykke. Za povrate nekorištenih i neotvorenih proizvoda u našem skladištu molimo da nas prethodno kontaktirate na e-mail: [email protected] NAPOMENE – Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni – Ukoliko želite povrat sredstava, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji će se izvršiti povrat sredstava. – Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP), tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište – Prilikom povrata proizvoda, kupac je odgovoran da prikladno zapakira proizvod/e u kartonsku kutiju kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta. Ukoliko do oštećenja dođe jer kupac nije zaštitio proizvod prilikom pakiranja (npr. vraćeni proizvodi zamotani u običan papir ili vrećicu) – povrat ili zamjena neće biti uvaženi. – Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste izjavili jednostrani raskid ugovora. – Za gravirani i personalizirani nakit nema povrata novaca. Lykke ne uvažava povrat za nakit koji je na bilo koji način personaliziran prema želji kupca. OŠTEĆENJA U DOSTAVI, KRIVI PROIZVODI, NEISPRAVNI PROIZVODI U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku. U ovim slučajevima Lykke pokriva sve troškove zamjene proizvoda. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 72.) (1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. (2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. (3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. (4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. (5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora. OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje Upute za jednostrani raskid ugovor – Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. – Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. – Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. – Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. – Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. – Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. – Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka naprijed navedenog roka poslali robu na našu adresu. – Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. – Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 77.) (1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. (2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. (3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove. (4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom. (5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. (6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe. (7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču. (8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora. (9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 79.) Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: – Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena. – Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču – Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe – Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE Lykke odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. IZJAVA O DOSTAVI I SLANJU PAKETA Preko 95% paketa poslanih od strane poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o., brenda Lykke (www.lykke.hr) dostavlja se po rasporedu dostavne službe kojom se šalje. Djelatnici Lykke-a ulažu sve moguće napore kako bi se dostava i slanje paketa izvršilo sukladno rasporedu. Lykke (www.lykke.hr) ne može ni u jednom trenutku biti smatran odgovornim zbog kašnjenja u dostavi prouzrokovanih dostavnom službom ili “višom silom”. PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu: Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb ili na e-mail: [email protected] Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, omogućena je “Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova” (Platforma za ODR) na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/odr AUTORSKA PRAVA / COPYRIGHT Web stranice www.lykke.hr su u vlasništvu poduzeća, Buzz Consulting j.d.o.o., Horvaćanska 17, 10000 Zagreb. Sav sadržaj na www.lykke.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. INFORMACIJE NA LYKKE.HR INTERNETSKOJ STRANICI Lykke ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama internetske trgovine ažurnim i točnim, međutim, ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Lykke se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. UPOTREBA I KORIŠTENJE LYKKE.HR INTERNETSKE TRGOVINE Lykke internetska stranica (www.lykke.hr) u vlasništvu je poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru. DOSTUPNOST LYKKE.HR INTERNETSKE TRGOVINE Iako vam Lykke nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne može garantirati da će usluge na lykke.hr odgovarati vašim potrebama. Lykke također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail [email protected] lykke.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup internetskoj trgovini (www. lykke.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja. IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI Poduzeće Buzz Consulting j.d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice, obrt za izradu i trgovinu, Buzz Consulting j.d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice, Buzz Consulting j.d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice. Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici su informativnog ili edukativnog karaktera. Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice poduzeća Buzz Consulting j.d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice (www.lykke.hr) isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Buzz Consulting j.d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. Buzz Consulting j.d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga. NAČINI PLAĆANJA Plaćanje u Lykke internetskoj trgovini moguće je na sljedeće načine: Virman / internetsko bankarstvo / opća uplatnica (dostupno samo u Republici Hrvatskoj) Pouzećem – gotovinom (dostupno samo u Republici Hrvatskoj) PayPal – online Kreditne kartice

 1. VIRMAN / INTERNETSKO BANKARSTVO / OPĆA UPLATNICA / KREDITNA KARTICA

Po završetku kupovine s odabirom “Virmansko plaćanje” na navedeni email ćete primiti podatke za plaćanje. Račun možete platiti internet bankarstvom ili općom uplatnicom na šalteru banke, pošte ili FINA-e. Ako plaćate iz inozemne banke, sve bankovne troškove transakcije snosi isključivo platitelj. Pošiljku šaljemo nakon što je uplata vidljiva na našem žiro računu. Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati.

 1. POUZEĆE – GOTOVINOM

Želite li platiti gotovinom dostavljaču, odaberite plaćanje pouzećem. Savjetujemo da imate pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža. Robu pakiramo i šaljemo u najkraćem roku dana po primitku narudžbe.

 1. PAYPAL

Platite sigurno i brzo putem sustava za plaćanje PayPal. Iznos narudžbe će biti skinut s kartice ili računa upotrebljenog prilikom naručivanja. Kada koristite PayPal prilikom naručivanja, pristajete na to da PayPal smije koristiti vaše osobne podatke kao što je navedeno u PayPalovom Pravilniku o privatnosti. PayPal Pravilnik o privatnosti Za PayPal plaćanje na www.lykke.hr važno je slijedeće: Ako kupujete iz Hrvatske, vrijednost Vaše košarice te trošak dostave bit će konvertirana iz HRK u EUR ili USD budući da PayPal ne podržava HRK kao valutu plaćanja. Iznos narudžbe Vaše kreditne kartice koja je vezana na Paypal račun bit će terećen kroz konverziju cijene u EUR ili USD prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prodajni tečaj Hrvatske narodne banke Kao rezultat konverzije u slučaju plaćanja putem PayPal-a moguće je odstupanje od cijene iskazane na www.lykke.hr te naplaćenog iznosa košarice. Trošak konverzije pri pretvaranju valuta snosi kupac.

 1. KREDITNE KARTICE

Plaćanje debitnim i kreditnim karticama Izjava o sigurnosti online plaćanja Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najvišeg sigurnosnog standarda industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.